dimecres, 5 de juny del 2013

Efectes immediats del massatge d’esquena mitjançant fregament suau en la relaxació fisiològica i psicològica

Resum per Sònia Múries


Aquest article tracta sobre un estudi que avaluava la influència dels efectes immediats dels moviments lliscants i suaus d'un massatge d'esquena en la fisiologia i els components psicològics de relaxació en pacients adults que es trobaven en la sala d'ortopèdia de St Jhon’s Medical College Hospital, Bangalore. 

L'estudi va ser realitzar per  Junior Lecturer, St John’s College of Nursing, Bangalore.
És un massatge que consisteix en utilitzar tècniques de passes lents, llargs i lliscants, així com també, pressions profundes. Els moviments lleugers s'utilitzen per a la sedació i les pressions per comprimir suaument els teixits i fomentar la circulació.

L'objectiu era comparar els efectes immediats del massatge respecte la fisiologia i la psicologia dels pacients amb l'eficàcia d'aquest massatge tenint en compte les variables de referència ( edat, gènere i diagnòstic).
El supòsit d'aquest estudi era que el procés d'hospitalització causava un desequilibri a nivell psicològic i fisiològic, per aquest motiu, es realitza aquest tipus de  massatge per a relaxar l'organisme i la ment i, així, mantenir el seu equilibri.

Es va poder comprovar amb els resultats obtinguts que, i havia un canvi significant en la pressió després d'aplicar el massatge al pacient. Així com també, en el nivell de dolor i d'ansietat. Aquests dos últims van ser avaluats abans i després del massatge per l'escala VAS (dolor) i l'escala STAI (ansietat). Amb els resultats de les taules es pot observar una disminució dels nivells d'aquests dos paràmetres.

També es va poder afirmar que existia una relació entre les variables de referència dels pacients amb els seus aspectes físics i psicològics després d'aplicar el massatge. Respecte el gènere, el massatge produïa més efectes significats en homes que en dones. En canvi, no es va trobar cap diferència significativa en quant a la relació entre el diagnòstic i els efectes físics i psicològics. Finalment, la correlació entra l'edat i els components fisiològics i psicològics dels pacients va resultar ser negativa.

Aquest estudi va servir per concloure l'efectivitat  d'aquest tipus de massatge en tots els components fisiològics i psicològics. Així com també, per fer veure la importància de les tècniques a través de les mans.

Walton M. Immediate effects of Effleurage Back Massage on Physiological and Psychological Relaxation  Nursing Journal of India; Oct 2009; 100, 10; ProQuest Health & Medical Complete pg.230