divendres, 24 de maig del 2013

El papel del masaje en el tratamiento de cicatrices

Resum per Sandra Duque


Els autors d'aquest article van ser: Thuzar M. MD, PhD and Jeremy S. Bordeaux del department of dermatology, University Hospitals Case Medical Center and School of Medicine, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio.

Es tracta d'una revisió que te per objectiu revisar l'eficàcia del massatge de cicatriu. Es van utilitzar paraules clau com: “Atròfics”, “massatges” en combinació amb “cicatriu” o “lineal”, “hipertròfica”, “queloides”.

A la cerca realitzada al PubMed es van trobar deu publicacions que van complir amb els criteris d'inclusió, 8 estudis prospectius que inclouen 167 adults i 38 nens, i dos estudis que inclouen un adult, 3 nens i 11 pacients d'edat desconeguda. 144 pacients (107 adults, 26 nens i 11 d'edat desconeguda) van rebre un massatge de cicatriu i foren examinats en aquesta revisió.

La ubicació d'aquestes cicatrius va ser del 10% a la cara, el 10% a les parpelles o pell periorbital, un 6% de múltiples localitzacions, un 1% al pit i 49 % que no es va informar. Trenta d'aquestes cicatrius eren post-quirúrgiques i es trobaven a la cara i parpelles. Les altres cicatrius van ser traumàtiques o per cremades. L'hora d'inici del tractament va ser immediat desprès de retirar la sutura (n=15) per més de dos anys desprès de la lesió, (n=75 no es va informar) i la resta de pacients (n= 46) va tenir el tractament per 4.3 mesos de mitja.

Els protocols de tractaments van variar de 10 minuts dos cops al dia a 30 minuts dos cops per setmana. La duració total del tractament va ser tant curt com un tractament i fins a  sis mesos. Dels 144 pacients que es van sotmetre a la teràpia, 65, és a dir, el 45,7% pacients van experimentar una millora en un o més dels següents aspectes  en la puntuació de l'escala: “Observer Scar Assessment Scale” com: l'espessor, la textura, la pigmentació de la cicatriu, el rang de moviment, el dolor... Els 79 pacients restants (54,99%) no van presentar millores. I de les 30 cicatrius quirúrgiques tractades amb massatge 27, és a dir, el 90% havien millorat el seu aspecte.

En aquests massatges es va tenir en compte que el producte utilitzat d'emulsió havia de ser no irritant i lliure de sensibilitzadors, a més a més s'havia d'evitar tots aquells productes que són excessivament relliscants per evitar lesions a l'epidermis, per tant utilitzaven un tipus de gel de silicona. Feien massatges de fricció durant 10 minuts dos cops al dia, cops suaus amb la palma de la mà (colpeteigs), moviments circulars, transversals i verticals, pessigant, aixecant, pinça rodada, lliscaments i pressions i compressions sostingudes.

Com a conclusions segons aquest article, s'ha trobat que l'ús de massatge és dèbil i que els resultats no són fiables, encara que la seva eficàcia sembla ser major en les cicatrius post-quirúrgiques o traumàtiques que les cicatrius post-cremada. Conclou que el massatge de cicatriu encara ser eficaç, hi ha una gran escassetat de dades científiques que ho recolzin per tant demostren la necessitat de realitzar assaigs clínics ben dissenyats que utilitzin criteris objectius per establir recomanacions bàsiques en la evidència a favor o en contra del massatge.

Cita: Shin TM, Bordeaux JS. The role of massage in scar management: a literature review. Dermatol Surg 2012 Mar;38(3):414-423.

Els efectes del massatge precompetitiu en sprints de 20 metres

Resum per Rosi Uréndez Gawthorpe


Un estudi realitzat al 2010 per Iain M. Fletcher  a la Universitat de Bedfordshire (Regne Unit) va investigar els efectes del massatge pre-competitiu efectuat a esportistes abans de practicar un sprint de 20 metres de longitud.

El massatge, definit com a una estimulació mecànica dels teixits a través de l’aplicació de pressions rítmiques i estiraments, s’ha utilitzat significativament tant en processos terapèutics com dins de l’àrea de l’esport i es realitza de diferents maneres depenent dels resultats que vulguem obtenir (massatge superficial i estimulador per a la preparació competitiva, profund i lent per a la relaxació, etc). El tipus de massatge recomanat per aconseguir una resposta intensa i ràpida és el de renovació venosa superficial a un ritme accelerat i el d’amassament.
Per altra banda, els escalfaments previs a un exercici d’alta intensitat busquen augmentar la temperatura dels músculs, les reaccions enzimàtiques encarregades de la producció d’energia, el rang de moviment i estimular el sistema nerviós.

Per realitzar aquest estudi es van escollir 20 estudiants (nois de 22 anys, 83 Kg i 1’80 m d’alçada, aprox) que practicaven esports  en equip i es van establir tres protocols d’escalfament:
·      Massatge pre-competitiu (MP): massatge (a cames i glutis) de 9 minuts que incloïa renovació venosa i amassament.
·      Escalfament actiu tradicional (EAT): córrer 4 voltes a un pavelló esportiu (a 30s/volta) seguit d’un estirament estàtic de la musculatura de l’extremitat inferior i glutis.
·      Massatge pre-competitiu combinat amb un escalfament actiu tradicional (MP+EAT): massatge de 9 minuts, 1 minut de descans i l’escalfament esmentat.

Per valorar els resultats es va mesurar el temps en fer l’sprint, la velocitat del moviment del genoll i la longitud i velocitat de les passes.

A la recollida de dades es va evidenciar que:
·      Els grups EAT i MP+EAT van realitzar l’sprint d’un 2’5% (aprox) més ràpid que el MP.
·      La velocitat del moviment del genoll va resultar d’un 16% aprox. major en els grups EAT i MP+EAT respecte el MP.
·      La velocitat de les passes va ser major en els grups EAT i MP+EAT en comparació amb el grup MP.

Gràcies a aquest estudi es va concloure que el massatge pre-competitiu provoca un sprint més llarg en comparació amb els escalfaments tradicionals o el massatge combinat amb l’escalfament. Sembla ser, doncs, que el massatge pre-competitiu té una repercusió negativa sobre la pràctica de l’sprint, encara que, si a aquest li afegim l’escalfament actiu tradicional, disminueixen els efectes negatius. La combinació de massatge pre-competitiu amb escalfament actiu tradicional no va obtenir millors resultats que l’execució, únicament, de l’escalfament tradicional, així que es considera que el massatge, en aquest cas, pot ser una pèrdua de temps en quant a la preparació d’aquest pràctica esportiva.

Fletcher IM. The effects of precompetition massage on the kinematic parameters of 20-m sprint performance. J Strength Cond Res. 2010 May;24(5):1179-83. doi: 10.1519/JSC.0b013e3181ceec0f.

dissabte, 18 de maig del 2013

El masaje de manos en personas sanas aumenta la actividad del sistema nervioso autónomo, mejorando la actividad parasimpática y desciende la frecuencia cardíaca.

Resum per Pedro Matilla Alonso


Un estudio realizado en febrero de 2010, en Kawaga Japón, llevado acabo por Hiroko Kunikata, Kumi Watanabe, Makoto Miyoshi, Tetsuya Tanioka y diversas facultades y organizaciones de ciencias de la salud ha conseguido evidenciar algunas consecuencias del masaje en las manos.

A las 14 mujeres sanas de entre 18 y 22 años que no tenían ningún conocimiento sobre masaje se les midió el nivel de relajación/ansiedad (mediante escala VAS), la amilasa salival (mediante mascar un algodón), se midieron los niveles de pNN50 que indica la actividad del sistema autónomo, y se les puso un medidor de frecuencia cardíaca  espectral que permite medir las altas frecuencias relacionadas con el sistema parasimpático y las bajas frecuencias relacionadas con el sistema simpático. Después se les aplicó un masaje de 20 minutos en la mano en sedestación y finalmente se volvieron a medir los mismos ítems.

Procedimientos:
La sala del masaje estaba entre 18 y 22 ºC una humedad de 43-58% con algo de iluminación solar.
El experimento se llevo a cabo desde las 10am hasta la tarde y los sujetos hicieron un desayuno estándar.

Primero el sujeto tiene 5 minutos para sentarse en la silla y relajarse con los ojos cerrados, después se toman las medidas de relajación y estrés, a continuación se toma la medida de la saliva mascando el algodón  y finalmente el medidor de pulso Analyzer plus.

El masaje consiste en ligera presión digital durante 20 min pasando por la zona del carpo: dedos, zona dorsal de la mano, palmas y codos. Masaje en sentido caudal en forma circular, estiramientos de la palma de la mano y otras maniobras.

Los materiales que se utilizaron fueron: dos cojines, toalla de baño, crema de manos sin substancias que afecten al sistema nervioso y las manos del masajista.

Todos los sujetos muestran un gran descenso de la frecuencia cardíaca.

 9 de 14 sujetos muestran un incremento del sistema nervioso autónomo (pNN50), esto muestra que la actividad del sistema parasimpático ha mejorado y descendido la actividad simpática.

La amilasa salival no presenta diferencias substanciales.

Las altas frecuencias (actividad parasimpática) no muestran grandes diferencias.

Además muestran un descenso de la ansiedad, aumento de la relajación y también aumento de la voluntad de comunicarse y afinidad después del masaje.

En conclusión el  masaje en manos  aumenta la relajación, aumenta  la actividad del sistema parasimpático y baja la ansiedad. Perfecto para la sociedad actual.Noticia realizada a partir del artículo:

Kunikata H, Watanabe K, Miyoshi M, Tanioka T. The effects measurement of hand massage by the autonomic activity and psycological indicators. The Journal of Medical Investigation. 2012 ; 59.

Massatge terapèutic per a la fibromiàlgia (Massage therapy for fibromyalgia)

Resum per Pau Mons i Tubau


Aquest article compara diferents estudis en el que es van fer servir diferents tècniques de massatge, com el massatge suec, massatge mecànics, drenatge limfàtic, massatge suec més shiatzu i estudis que comparen dos grups un amb TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) i l'altre amb massatge terapèutic. Tots els estudis per valorar el dolor fan servir l’ escala VAS (escala analògica visual). Els resultats obtinguts són que a curt termini totes les actuacions tenen bons resultats tan en la percepció del dolor, que poden dormir, tenen una disminució de la fatiga i somnolència i en majoria hi havia una millora. En canvi en les tècniques de drenatge limfàtic es van poder observar certes millores en la percepció del dolor i de disminució de somnolència a llarg termini (+ de 6 mesos). Altres estudis van demostrar que el massatge més ultrasons van comportar millores significatives en el dolor,funció fins al cap d'un any. Tot i així, aquests resultats s' han d' interpretar amb cura, ja que no han estat comparats amb cap grup control, per tan l' efecte placebo o la millora espontània en la fibromiàlgia no es poden descartar. Tots els RCT’s (assaig control aleatoritzat) obtenen resultats bons a curt termini. En els estudis s' ha arribat a la conclusió que en estudis futurs s' haurà de tenir en compte quin massatge és més eficaç alhora de tractar la fibromiàlgia. Els massatges de drenatge limfàtic al ser molt suaus no tenen acció sobre els músculs i es creu que la seva acció es basa en promoure una relaxació profunda. El massatge suec, per la seva banda, és un dels mètodes més usats en el massatge terapèutic, pot ser suau o profund depenent de com es trobi la pacient. Els seus efectes solen disminuir el dolor, ansietat i depressió. Si és més profund l'acció també es pot veu sobre els músculs. Els massatges amb màquines consisteix en la mobilització dels teixits profunds,la màquina que es va fer servir va ser la Cellu M6 després de 15 sessions es va tornar a passar el FIQ (fibromyalgia impact questionnaire) i es van poder observar millores significatives pel que fa la percepció del dolor.

Aquest article ha estat dut a terme per: Department of Physical Therapy, Recanati School for Community Health Professions, Faculty of Health Sciences,Ben-Gurion university of the Negev, Beer-Sheva, Israel.

Kalichman L. Massage therapy for fibromyalgia symptoms. Rheumatol Int [revista a internet]. 2010 març [27 febrer 2010]; vol. 30: 1151-115

dimecres, 8 de maig del 2013

La terapia de masaje para la osteoartritis de la rodilla: un ensayo aleatorizado de búsqueda de dosis

Resum per Laura Méndez


Esta publicación ha sido posible gracias a la subvención número R01 AT004623 del Centro Nacional para la Medicina Complementaria y Alternativa (NCCAM) de los Institutos Nacionales de Salud.
La intervención se administró en; St. Barnabas Centro de Atención Ambulatoria (Livingston, NJ) y el Centro de Medicina Integral en el Hospital Griffin (Derby, CT).

La osteoartritis (OA) es una patología muy común, afecta aproximadamente unos 27 millones de estadounidenses, sobre todo a partir de mediana edad. Se estima que la prevalencia puede aumentar un 40% para el año 2025. Esta patología causa dolor, inflamación y disminución del rango de movimiento en las articulaciones, siendo más común en las manos, caderas y rodillas. El masaje se utiliza generalmente para aliviar el dolor de los trastornos musculoesqueléticos, rehabilitar lesiones deportivas, reducir el estrés como una medida de relajación y disminuir la ansiedad y la depresión.Los autores realizaron un estudio aleatorizado para demostrar la eficacia del masaje en la osteoartritis de rodilla. Este estudio lo formaron 125 participantes divididos en 5 grupos diseñados para evaluar los efectos de 8 semanas de un protocolo de masaje sueco normalizado de rodilla utilizando técnicas de masaje estándar. Estos grupos son proporcionados en cuatro dosis diferentes que fueron diseñados para investigar las variables de longitud de tratamiento individual, frecuencia y el tiempo total de tratamiento. El grupo 1 hace el tratamiento 30 minutos una vez por semana, el grupo 2 hace el tratamiento 30 minutos dos veces por semana, el grupo 3 hace el tratamiento 60 minutos una vez a la semana, el grupo 4 hace el tratamiento 60 minutos dos veces por semana y el grupo 5 recibía el tratamiento habitual. La intervención se realizo durante 32 semanas, 24 semanas de tratamiento además de 8 semanas para verificar los resultados. Los resultados se registraban después de las sesiones a partir de 8, 16, 24 semanas y después de 8 semanas de finalizar el tratamiento. Estos resultados son registrados con la Escala visual analógica (EVA), The Western Ontario and McMaster Universities Index de l’artritis (WOMAC), time to walk 50 feet y el rango de movimiento.
Cada protocolo especifica el tiempo asignado a las diversas regiones del cuerpo (extremidades inferiores / superiores, espalda inferior / superior, el pecho, el cuello y la cabeza). El orden de las regiones del cuerpo no se especifica con el fin de tener en cuenta la preferencia de cada profesional.

No se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de masaje a las 8 semanas, aunque se observo una pequeña mejora en los grupos que recibieron dosis de 60 minutos (Grupos 3 y 4) que fue mayor que en los grupos que recibieron dosis de 30 minutos (Grupos 1 y 2) y que el tratamiento habitual (Grupo 5) mostrando una eficacia de factibilidad y seguridad en los beneficios. Estos, informaron que el dolor, evaluado con EVA, fue disminuyendo significativamente después de 8 semanas de tratamiento por lo tanto, que todas las dosis de masaje mostraron una mejora respecto al valor inicial.
Los autores definen "óptimo-práctico" como la producción de la mayor proporción de efecto deseado en comparación con los costos (en tiempo, en la práctica y conveniencia).
Presentan los resultados de búsqueda de dosis para determinar el tratamiento de masaje sueco estándar para la OA de la rodilla, que sea a la vez óptimo (proporciona mayor efectividad) y práctico (minimizando el coste y la incomodidad del paciente). Este estudio de búsqueda ha establecido una dosis óptima de 60 minutos de  tratamiento de terapia de masaje sueco una vez por semana en un protocolo de ocho semanas para la OA de la rodilla. Esta decisión se basa por el mejor beneficio de los 60 minutos frente a 30 minutos de tratamiento ya que, los resultados mejoran en los dos grupos de dosis de 60 minutos y en la conveniencia de un protocolo de una vez por semana, frente a dos veces por semana, por un ahorro de costes y comparado con un protocolo de masaje habitual. 

Perlman AI, Ali A, Njike VY, Hom D, Davidi A, et al. (2012) Massage Therapy for Osteoarthritis of the Knee: A Randomized Dose-Finding Trial. PLoS ONE 7(2): e30248. doi:10.1371/journal.pone.0030248


Masaje como terapia para personas con discapacidades intelectuales: Una revisión de la literatura

Resum per Julene Larrañaga


El artículo es una revisión publicada en el año 2011 por un grupo de  investigadores del hospital “Tuen Mun Hospital” y de la universidad “Polytechnic University” de Hong Kong. Las personas con discapacidades intelectuales pueden estar sometidas a altos grados de estrés y ansiedad los cuales pueden ocasionarles problemas de comportamiento y conductas auto lesivas. Normalmente para poder controlar estas conductas, las personas con discapacidades intelectuales son sometidas a tratamientos farmacológico y programas de comportamiento. Debido a que estos métodos no han sido del todo efectivos, se está buscando un tratamiento más eficaz para este tipo de patologías. Una de las opciones utilizadas en los últimos años ha sido el masaje con el objetivo de relajar y buscar así aumentar las conductas positivas para que puedan ser incluidos de mejor manera en la sociedad. Además, con estos masajes también se busca que estas personas puedan desarrollar relaciones interpersonales basadas en la confianza y que logren una mayor interacción con el ambiente que los rodea.

El objetivo general de este artículo es revisar la efectividad de la terapia basada en masajes. Los estudios seleccionados incluían el masaje como terapia principal de intervención, realizada por profesionales y aplicados a personas con discapacidades intelectuales (como por ejemplo: síndrome de Down, autismo, etc). La mayoría de estos estudios incluían varias sesiones de masajes tanto simples como generales de una duración entre 10 – 45 minutos por sesión y entre 3 – 8 meses. Lo común era que los masajes se realizaran en las manos, incluyendo en ellos movimiento rítmicos y la manipulación mecánica de los tejidos. Sólo uno de los estudios especificó el uso de técnicas como “effleurage”, “petrissage” y acupresión.

Entre las variables de medición se encontraban la realización de observaciones, la medición de signos vitales (frecuencia cardíaca y respiración) y entrevistas. Asimismo, buscaban medir el nivel de relajación, la frecuencia de conductas positivas, mejoras en la atención y concentración y la intención de comunicación.

Los resultados reflejaron que en algunos de los estudios hubo una disminución de la frecuencia de conductas difíciles o negativas y de conductas auto lesivas posterior a las intervenciones. En cuanto a las conductas positivas variaron los resultados, en algunos no se observaron cambios pero en otros sí. Los masajes podrían promover cambios emocionales y psicológicos positivos, demostrando que sí existe la posibilidad de mayor relajación y disminución de conductas difíciles en personas con discapacidades intelectuales. A pesar de lo descrito anteriormente, sigue existiendo una brecha en la investigación que no permite afirmar que se logre la relajación necesaria para estas patologías. Por esto, se recomienda la realización de más estudios con respecto al tema y con diseños de investigación más rigurosos.

Chan JS, Tse SH. Massage as therapy for persons with intelectual disabilities: a review of the literature. J Intellect Disabil. 2011 Mar;15(1):47-62.

dimecres, 1 de maig del 2013

La presión moderada es esencial para los efectos de la terapia de masaje

Resum per Eduardo Barrera


El artículo ha sido realizado por Field T, Diego M, Hernandez-Reif M que trabajan en la Touch Research Institutes, University of Miami School of Medicine.

Los autores hacen una revisión de 7 estudios comparando los efectos de la presión moderada y ligera en el masaje en personas adultas y en neonatos.

Las observaciones realizadas durante la revisión muestran que la realización del masaje terapéutico a una presión moderada, en personas adultas sanas, les ayuda a relajarse y a reducir el estrés. Y en niños prematuros la realización del masaje a media presión provoca un aumento de la actividad vagal y de la movilidad gástrica.

Otros beneficios observados en este artículo sobre la realización del masaje a una presión moderada son: mejora la función inmune del organismo y ayuda a reducir la depresión. 

Bibliografía:
Field T, Diego M, Hernandez-Reif M.Moderate Pressure is Essential for Massage Therapy Effects. Int J Neurosci. 2010 May;120(5):381-5.

Cambios psicológicos y clínicos después de un masaje terapéutico en cuello y hombro

Resum per Crystal Violeta Vela


JoEllen M. Seftona,*, Ceren Yarara, David M. Carpenterb, Jack W. Berryc
a Neuromechanics Research Laboratoy, Department of Kinesiology, Auburn University, Auburn, AL 36849-5323, USA.
b Department of Mathematics and Statistics, Auburn University, Auburn University, Auburn, AL, USA.
c Department of Psychology, Samford University, Birmingham, AL and UAB Injury Control Research Center, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL, USA


Este artículo intenta entender mejor la influencia de la terapia manual en los reflejos espinales que han sido descritos en otros artículos. Pretende demostrar que el masaje terapéutico disminuye la actividad del músculo y esto disminuirá sus tensiones.
Su hipótesis es que el masaje terapéutico puede disminuir la excitabilidad de la motoneurona α del flexor radial del carpo, disminuye la amplitud en el electromiograma de las fibras superiores del trapecio y aumenta el rango de movimiento de las vertebras cervicales.

Se realizaron tres intervenciones sobre 16 personas, con una semana de descanso entre cada intervención. Las intervenciones fueron: una de control, otra de contacto ligero y otra de masaje terapéutico.  Hubo un doble enmascaramiento, ni el fisioterapeuta ni el paciente sabían cuál era el objetivo de cada intervención. En la intervención de control el fisioterapeuta se queda 20 minutos sin hacer nada,  en la de contacto ligero pone la mano en la zona a tratar, durante los 20 minutos, sin moverla, en la del masaje terapéutico sigue un protocolo estándar de masaje durante los 20 minutos. Para poner en evidencia los cambios han realizado diversos controles con el electromiograma y el goniómetro.

A partir de esta investigación se han encontrado evidencias de que el masaje terapéutico produce un efecto centralizado sobre el sistema nervioso que resulta de una modulación de la medula espinal.

El análisis estadístico realizado demuestra que después de la intervención del masaje terapéutico los participantes tienen más amplitud de movimiento de la cabeza y del cuello comparando con las otras dos intervenciones. No se sabe bien sobre que músculos actúa, se necesita otro estudio más específico.

Conclusión el masaje terapéutico del cuello y los hombros  provoca una reducción de la  excitabilidad de la motoneurona α del flexor radial del carpo, disminuye la amplitud en el electromiograma de las fibras superiores del trapecio y aumenta el rango de movimiento de las vertebras cervicales.


Bibliografía
Sefton JM, Yarar C, Carpenter DM, Berry JW. Physiological and clinical changes after therapeutic massage of the neck and shoulders. Man Ther. 2011 Oct;16(5):487-94