divendres, 24 de maig de 2013

El papel del masaje en el tratamiento de cicatrices

Resum per Sandra Duque


Els autors d'aquest article van ser: Thuzar M. MD, PhD and Jeremy S. Bordeaux del department of dermatology, University Hospitals Case Medical Center and School of Medicine, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio.

Es tracta d'una revisió que te per objectiu revisar l'eficàcia del massatge de cicatriu. Es van utilitzar paraules clau com: “Atròfics”, “massatges” en combinació amb “cicatriu” o “lineal”, “hipertròfica”, “queloides”.

A la cerca realitzada al PubMed es van trobar deu publicacions que van complir amb els criteris d'inclusió, 8 estudis prospectius que inclouen 167 adults i 38 nens, i dos estudis que inclouen un adult, 3 nens i 11 pacients d'edat desconeguda. 144 pacients (107 adults, 26 nens i 11 d'edat desconeguda) van rebre un massatge de cicatriu i foren examinats en aquesta revisió.

La ubicació d'aquestes cicatrius va ser del 10% a la cara, el 10% a les parpelles o pell periorbital, un 6% de múltiples localitzacions, un 1% al pit i 49 % que no es va informar. Trenta d'aquestes cicatrius eren post-quirúrgiques i es trobaven a la cara i parpelles. Les altres cicatrius van ser traumàtiques o per cremades. L'hora d'inici del tractament va ser immediat desprès de retirar la sutura (n=15) per més de dos anys desprès de la lesió, (n=75 no es va informar) i la resta de pacients (n= 46) va tenir el tractament per 4.3 mesos de mitja.

Els protocols de tractaments van variar de 10 minuts dos cops al dia a 30 minuts dos cops per setmana. La duració total del tractament va ser tant curt com un tractament i fins a  sis mesos. Dels 144 pacients que es van sotmetre a la teràpia, 65, és a dir, el 45,7% pacients van experimentar una millora en un o més dels següents aspectes  en la puntuació de l'escala: “Observer Scar Assessment Scale” com: l'espessor, la textura, la pigmentació de la cicatriu, el rang de moviment, el dolor... Els 79 pacients restants (54,99%) no van presentar millores. I de les 30 cicatrius quirúrgiques tractades amb massatge 27, és a dir, el 90% havien millorat el seu aspecte.

En aquests massatges es va tenir en compte que el producte utilitzat d'emulsió havia de ser no irritant i lliure de sensibilitzadors, a més a més s'havia d'evitar tots aquells productes que són excessivament relliscants per evitar lesions a l'epidermis, per tant utilitzaven un tipus de gel de silicona. Feien massatges de fricció durant 10 minuts dos cops al dia, cops suaus amb la palma de la mà (colpeteigs), moviments circulars, transversals i verticals, pessigant, aixecant, pinça rodada, lliscaments i pressions i compressions sostingudes.

Com a conclusions segons aquest article, s'ha trobat que l'ús de massatge és dèbil i que els resultats no són fiables, encara que la seva eficàcia sembla ser major en les cicatrius post-quirúrgiques o traumàtiques que les cicatrius post-cremada. Conclou que el massatge de cicatriu encara ser eficaç, hi ha una gran escassetat de dades científiques que ho recolzin per tant demostren la necessitat de realitzar assaigs clínics ben dissenyats que utilitzin criteris objectius per establir recomanacions bàsiques en la evidència a favor o en contra del massatge.

Cita: Shin TM, Bordeaux JS. The role of massage in scar management: a literature review. Dermatol Surg 2012 Mar;38(3):414-423.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada