dijous, 10 d’abril del 2014

Teràpia del massatge versus contacte simple per millorar el dolor i l’estat d’ànim en pacients amb càncer avançat: en un període de prova aleatori.

Resum per Gabriel Espejo.

Entre el Novembre del 2003 I l’octubre del 2006, es van realitzar diferents períodes de proves per comparar tractaments de massatge. En aquest estudi els pacients crònics de càncer van ser assignats aleatòriament en dos grups de tractament; Experimental Treatment o Control Exposure. I els van tractar amb teràpia de massatge o amb contacte simple.

El Tractament Experimental: Teràpia de Massatge consistia en tres tipus de tècniques de massatge utilitzades; Effleurage, Petrissage i massatge miofacial. L’effleurage és un massatge superficial que s’utilitza abans de fer tècniques profundes. El Petrissage és un massatge que reuneix tècniques com amassament profund, pinça rodada i consisteix en estrènyer. El massatge miofacial es localitzava per tractar punts gatell o triger points.

El Control d’Exposició o Contacte Simple va ser la teràpia que consistia en col·locar les dos mans del terapeuta sobre el pacient. Aquest contacte físic es prolongava durant 3 minuts, amb una localització bilateral com la base del coll, espatlles o zona lumbar entre altres.

Les teràpies de massatge utilitzades en el tractament experimental i el contacte simple del control d’exposició va ser associat pels pacients amb una satisfactòria millora en l’estat d’ànim. Encara que en les gràfiques de l’estudi, es va poder constatar que el massatge era estadísticament superior que el contacte simple.

Tant les teràpies de massatge com el contacte simple van demostrar satisfactòriament millores físiques i emocionals en els símptomes del sofriment, l’angoixa i la qualitat de vida durant les dos setmanes de tractament.

Per tant, les conclusions de l’estudi són que el massatge pot tenir efectes beneficiosos immediats en el dolor, l’humor i l’estat d’ànim dels pacients amb càncer avançat. També donar certa importància als possibles beneficis de l’atenció i contacte simple, que han de ser considerats en els pacients amb càncer avançat.[1]


[1]Kutner et al. Massage Therapy vs. Simple Touch to Improve Pain and Mood in Patients with Advanced Cancer: A Randomized Trial. Ann Intern Med [Internet]. Sept 2008 [Citat 07 feb 2014]; 149(6):[aprox. 20 pantalles]. Disponible a:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2631433/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada