diumenge, 29 de juliol de 2012

Chiropractic management of myofascial trigger points and myofascial pain syndrome: a systematic review of the literature

Resum realitzat per Núria Mendez.El síndrome de dolor miofascial (MPS) i els punts gallet miofascials (PGM) són dos aspectes importants de l'aparell locomotor. El propòsit d'aquest estudi va ser revisar els procediments dels tractament més utilitzades en quiropràctica per a la MPS i els PGM. En el camp dels MPS, la quiropràctica és generalment considerada com una de les tècniques complementàries i alternatives mèdiques (CAM) en el tractament del dolor miofascial i PG.

MètodesLa Comissió Científica del Consell relativa a les directrius i paràmetres de la pràctica de quiropràctica (CCGPP) va ser l’encarregada de la síntesi de la literatura trobada, per avaluar i informar sobre l'evidència en la cura quiropràctica. Els estudis van ser seleccionats per la rellevància, utilitzant l’Escala d'Oxford i l'escocesa Xarxa Intercol·legial de Principis del sistema de qualificació.

Resultats.
1. RTCs de Teràpia manual, la palpació manual i algometria. Hi ha evidència que recolza el tractament de la manipulació osteopàtica i compressió isquèmica immediata en el PGM, però requereix més investigació per trobar proves que alleugereixin el dolor a llarg termini.

2. Critiques de les Teràpies manuals: hi ha una discordança entre l’ús i el tipus de teràpies manuals en el tractament dels PG en la literatura publicada. Hi ha evidència moderadament forta per l'ús d'algunes teràpies manuals en l’alleujament immediata del dolor dels PG; i proves limitades per recolzar l'ús de teràpies manuals per tractaments més prolongats en la gestió dels PG i MPS.

3.Teràpies conservadores i complementària / alternativa: Algunes de les teràpies que es van estudiar son aquestes:

  • Làser: es va trobar evidència en la seva eficàcia a curt termini. El tipus, dosi i freqüència dels tractaments requereixen una investigació addicional.
  • TENS: No hi ha evidència sòlida,que sigui eficaç en l'alleugeriment immediat dels PG.
  • Existeixen proves limitades sobre l'efectivitat d'altres formes d'electroteràpia: freqüència d’estimulació neuronal modulada (FREMS), estimulació d’alt voltatge galvànic (HVGS), estimulació elèctrica muscular (EMS), i la interferencial actual (CFI).
  • Imants: Hi ha alguna evidència que demostra que poden ser eficaços en el tractament de PGA i MPS.
  • Acupuntura: hi ha evidència en que l'acupuntura profunda dels PG és eficaç en el tractament del dolor miofascial per a un màxim de 3 mesos.

ConclusióEn les aplicacions pràctiques, es van trobar evidències en que les teràpies manuals són útils a
curt termini per l'alleujament del dolor PRT i el làser i l'acupuntura són útils en l'alleujament a curt i llarg termini de la MPS.


Vernon H, Schneider M. Chiropractic management of myofascial trigger points and myofascial pain syndrome: a systematic review of the literature. J Manipulative Physiol Ther. 2009 Jan;32(1):14-24.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada