dissabte, 28 de juliol de 2012

Efectes del massatge de la musculatura de l’espatlla en pacients amb tensió posterior de l’espatlla. Per Elisabeth Pillado

Resum realitzat per Elisabeth Pillado.

Els diferents enfocaments clínics sobre la mobilització, l’estirament i el massatge haurien de disminuir la tensió de l’espatlla i millorar els símptomes en pacients amb l’espatlla rígida. En aquest article s’ha investigat els efectes i els predictors de l’efectivitat del massatge com a tractament en pacients amb tensió posterior de l’espatlla.

Es va dur a terme un assaig controlat aleatori en un consultori d’atenció ambulatòria d’ortopèdia i rehabilitació. 43 dones i 17 homes (d’entre 43 i 73 anys) amb una tensió posterior d’espatlla van participar I van ser escollits aleatòriament en el grup de massatge I el grup control (30 persones per grup). Un fisioterapeuta va realitzar el massatge en el deltoides posterior, infraespinós i rodó menor de l’espatlla afectada durant 18 minuts (6 minuts per cada múscul) dues vegades a la setmana durant 4 setmanes. Pel grup control, un terapeuta va aplicar light hand touch en els músculs durant 10 minuts dues vegades per setmana durant 4 setmanes. La rotació interna de la glenohumeral , l’estat funcional i la tensió muscular van ser les variables més importants. A més a més, els factors potencials en l’efectivitat del massatge van ser analitzats per una multivariable regressió logística. Per aquest anàlisi, els pacients amb una millora funcional de la puntuació d’ almenys el 20% després del massatge es va considerar que responien al tractament, i els altres es va considerar que no responien.

Els resultats d’aquest estudi van demostrar que la rotació interna del grup massatge millorava respecte el grup control (54,9º vs 34,9º). Hi van haver 21 pacients en el grup que responien i 8 en el que no (52 pacients van acabar l’estudi; 29 del grup de massatge i 23 del grup control). Entre els diferents factors, la duració dels símptomes, l’estat funcional i la tensió del deltoides posterior van ser predictors importants de l’efectivitat del massatge.

Per tant, les conclusions d’aquest estudi són que el massatge va ser un tractament efectiu per als pacients amb la tensió posterior de l’espatlla, però ho va ser menys per als pacients amb una duració més llarga dels símptomes, una limitació funcional més elevada i una tensió del deltoides posterior més baixa. La reducció de la tensió muscular en la part posterior de l’espatlla contribueix a millorar la rotació interna de la glenohumeral després de 4 setmanes de massatge. Aquest efectes varien entre el deltoides posterior, l’infraespinós i el rodó menor. A més a més, una duració inferior dels símptomes i un estat funcional més elevat pot preveure
l’efectivitat del massatge com a tractament.

Yang JL, Chen SY, Hsieh, Lin JJ. Effects and predictors of shoulder muscle massage for patients with posterior shoulder tightness. BMC Musculoskelet Disord. 2012 Mar 27;13:46

(també podeu veure un altre resum de l'article aquí)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada