dissabte, 28 de juliol de 2012

Massatge a nens sota transplantament de cèl·lules hematopoètiques: un estudi qualitatiu

Resum realitzat per Miriam Guirao.


1. Introducció:

 • L’article situa les arrels del massatge terapèutic en la medicina xina i com es va professionalitzant durant el segle XX.
 • Parla sobre els beneficis del massatge (combinen el massatge suec amb la acupressió) en adults i nens amb càncer.
 • És un estudi amb un mètode mixt (qualitatiu) “Randomized Controlled Pilot Study”

2. Mètodes:

 • 3 sessions per setmana a nens hospitalitzats (10-30 min) ensenyen als pares les localitzacions i indicacions per tal que puguin aplicar-lo ells.
 • Els massatgistes tenen 10 anys d’experiència reben una formació amb l’equip de recerca.
 • Depen de les necessitats canvien les pressions, àrees del cos...
 • Els massatgistes prenen anotacions, entrevistes amb pares i seguiment telefònic (amb preguntes obertes).
 • Participants: 23 nens parla anglesa de 5-18 anys, en la unitat de trasplantament 12 mesos, porta doble i alt nivell de precaució infecciosa. (15 intervenció/7 control)
 • Patologies com càncer, síndromes immunodeficients, insuficiència medul·la òssia.

3. Resultats

 • Percepció dels pares dels beneficis massatge al pacient: alleugeriment de símptomes, relax, predisposició a dormir, tractament fora rutina hospitalària, control del pacient per acceptar el tractament
 • Efectes del massatge en pares i dinàmica familiar: millora la figura dels pares com a cuidadors.
 • Impacte del massatge en la hospitalització:varia segons els períodes d’agudització.

4. Discussió:

 • Com el massatge pot ajudar a alleugerar el disestrés de pacients i cuidadors
 • Els resultats concorden amb les recerques prèvies sobre que el massatge alleugera els símptomes físics associats al càncer.
 • No per tots els pacients el massatge es rebut com a plaent o relaxant (no en períodes d’agudització o vergonya...)
 • Limits: estudi petit i sense dades directes dels pacients.

5. Conclusions:

 • L’estudi sugereix que el massatge per part del pares i els massatgistes redueix el patiment associat al trasplantament de cèl·lules hematopoiètiques millorant els símptomes, connexió entre fills i pares, alleugera l’aïllament...
 • L’aplicació en del massatge necessita suport familiar, flexibilitat del massatgista, coordinació amb les rutines clíniques i afinitat amb qui rep i qui proporciona el massatge.
Mehling WE, Lown EA, Dvorak CC, Cowan MJ, Horn BN, Dunn EA, Acree M, Abrams DI, Hecht FM. Hematopoietic cell transplant and use of massage for improved symptom management: results from a pilot randomized control trial. Evi Based Complement Alternat Med. 2012; 2012:450150. Epub 2012 Feb 9.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada