dissabte, 18 de maig de 2013

Massatge terapèutic per a la fibromiàlgia (Massage therapy for fibromyalgia)

Resum per Pau Mons i Tubau


Aquest article compara diferents estudis en el que es van fer servir diferents tècniques de massatge, com el massatge suec, massatge mecànics, drenatge limfàtic, massatge suec més shiatzu i estudis que comparen dos grups un amb TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) i l'altre amb massatge terapèutic. Tots els estudis per valorar el dolor fan servir l’ escala VAS (escala analògica visual). Els resultats obtinguts són que a curt termini totes les actuacions tenen bons resultats tan en la percepció del dolor, que poden dormir, tenen una disminució de la fatiga i somnolència i en majoria hi havia una millora. En canvi en les tècniques de drenatge limfàtic es van poder observar certes millores en la percepció del dolor i de disminució de somnolència a llarg termini (+ de 6 mesos). Altres estudis van demostrar que el massatge més ultrasons van comportar millores significatives en el dolor,funció fins al cap d'un any. Tot i així, aquests resultats s' han d' interpretar amb cura, ja que no han estat comparats amb cap grup control, per tan l' efecte placebo o la millora espontània en la fibromiàlgia no es poden descartar. Tots els RCT’s (assaig control aleatoritzat) obtenen resultats bons a curt termini. En els estudis s' ha arribat a la conclusió que en estudis futurs s' haurà de tenir en compte quin massatge és més eficaç alhora de tractar la fibromiàlgia. Els massatges de drenatge limfàtic al ser molt suaus no tenen acció sobre els músculs i es creu que la seva acció es basa en promoure una relaxació profunda. El massatge suec, per la seva banda, és un dels mètodes més usats en el massatge terapèutic, pot ser suau o profund depenent de com es trobi la pacient. Els seus efectes solen disminuir el dolor, ansietat i depressió. Si és més profund l'acció també es pot veu sobre els músculs. Els massatges amb màquines consisteix en la mobilització dels teixits profunds,la màquina que es va fer servir va ser la Cellu M6 després de 15 sessions es va tornar a passar el FIQ (fibromyalgia impact questionnaire) i es van poder observar millores significatives pel que fa la percepció del dolor.

Aquest article ha estat dut a terme per: Department of Physical Therapy, Recanati School for Community Health Professions, Faculty of Health Sciences,Ben-Gurion university of the Negev, Beer-Sheva, Israel.

Kalichman L. Massage therapy for fibromyalgia symptoms. Rheumatol Int [revista a internet]. 2010 març [27 febrer 2010]; vol. 30: 1151-115

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada