dissabte, 28 de juliol de 2012

Manual lymphatic drainage therapy in patients with breast cancer related lymphoedema


Resum realitzat per Aroia Marcotegui.

L’objectiu d’aquest article és analitzar l’eficàcia del drenatge limfàtic manual al tractament del limfedema desprès d’una mastectomia, amb la finalitat de reduir el volum del limfedema i avaluar la millora de la simptomatologia concomitant.

Avui en dia el càncer de mama és la neoplàsia maligna més freqüent en dones. Cursa amb una incidència de 34 – 44 casos nous per cada 100.000 dones /any. S’ha vist que el 25% de les pacients amb càncer de mama desenvolupen limfedema desprès del tractament de càncer.

Per comprovar l’eficàcia del drenatge s’han comparat dos grups amb el mateix nombre de persones a cadascun. A un grup no se li ha aplicat el drenatge i se li ha fet un tractament estàndard, mentre que a l’altre grup se li ha aplicat el drenatge limfàtic.

El limfedema és una acumulació de limfa als espais intersticials, principalment als teixits subcutanis greixosos. Aquest augment de limfa és causat per un defecte al sistema limfàtic. Es caracteritza per un augment anormal de proteïnes del teixit, edema, inflamació crònica i fibrosis. El procés del limfedema s’ha separat en tres etapes. Una primera etapa en la que es presenten picadures i es considera reversible. En aquesta etapa algunes dones no presenten cap dels signes típics del limfedema. La segona etapa mostra un aspecte musculós, fibrós i es considera irreversible. Finalment a la tercera etapa, de difícil aparició, la zona endurida es torna cartilaginosa i apareixen excrescències papil·lomatoses i hiperqueratosis de la pell.

Per altre banda el DLM (drenatge limfàtic manual) és una tècnica que consisteix en fer massatge a la superfície de la pell únicament seguint el trajecte de les vies limfàtiques anatòmiques del cos. Una sessió de drenatge limfàtic manual s’inicia al centre del coll i el tronc, per tal de netejar les vies limfàtiques principals, fet que facilita el drenatge del braç. A diferència d’altres tipus de massatge, el DLM no produeix ni rubor, ni dolor i no té cap efecte estimulant.

El massatge es realitza de manera descendent per facilitar el flux de la limfa de les àrees afectades en direcció a les no afectades. Les sessions solen durar entre 45 i 60 minuts i es realitza generalment un cop al dia quatre o cinc cops a la setmana, durant dues o quatre setmanes.

A l’hora de realitzar l’experiment es va agafar una mostra de 58 pacients de sexe femení, les quals han patit càncer de mama i una posterior mastectomia. Totes presenten limfedema.

S’han creat dos grups de 20 dones cadascun. Un anomenat Grup Control al qual se li ha aplicant un tractament estàndard (manteniment de la pell, l’exercici i la compressió, embenats durant un mes i posteriorment peces de vestir que produeixin cap tipus de compressió), i un grup experimental al qual se li ha aplicat el mateix tractament estàndard més la realització del drenatge limfàtic manual.

El tractament d’ambdós grups ha durat 6 mesos i s’ha fet un seguiment al primer, tercer i sisè mes.


Finalment en el grup control s’ha reduït el volum de l’edema un 5%, mentre que en el grup experimental s’ha reduït el volum un 25%.


López M, Hernández MA, Avendaño C, Rodríguez F, Martínez H. Manual lymphatic drainage therapy in patients with breast cancer related lymphoedema. BMC Cancer. 2011; 11:94

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada