diumenge, 29 de juliol de 2012

Randomized Trial of Therapeutic Massage for Chronic Neck Pain

Resum realitzat per Montse Serra.


L’objectiu principal de l’estudi aleatoritzat era avaluar i comparar l’eficàcia i la seguretat que proporciona un massatge vs. un llibre d’auto-cura per al dolor crònic del coll.

Es va agafar una mostra aleatòria de 64 pacients (20-64 anys) amb dolor crònic en el coll. Es va dividir en dos grups: un grup rebia 10 sessions de massatge en un total de 10 setmanes i l’altre va seguir el procés d’auto-cura d’un llibre, també durant 10 setmanes. El llibre és "What to Do for a Pain in the Neck" (Què fer per al mal de coll) de Jerome Schofferman, MD. Aquest llibre incloïa informació de les possibles causes del dolor, exercicis recomanats, el tractament convencional junt amb teràpies complementàries pel dolor, etc.

Es va fer un seguiment dels participants a les 4 setmanes, 10 setmanes i a les 26 setmanes. Les principals variables per valorar van ser els símptomes i la disfunció o incapacitat del coll (sistema de mesura: Índex de Discapacitat Cervical – NDI –).

A les 10 setmanes es va registrar una millora significativa en el valor basal dels símptomes, juntament amb una millora de la disfunció (segons NDI) en els pacients que rebien massatges terapèutics. Però a les 26 setmanes registraven, igualment una millora de la funcionalitat del coll, però no en els símptomes dels participants del grup de massatges. És a dir, sols es va mostrar una diferència significativa en la NDI i els símptomes a les 4 i 10 setmanes, però passades 26 setmanes la simptomatologia retornava a l’estat basal i no hi havia evidències significatives d’un benefici a llarg termini.

Les diferències més significatives entre ambdós grups van esdevenir a les 10 setmanes d’aplicar les formes de tractament. Tampoc es van registrar cap tipus de reacció adversa moderada o greu, però sí es van detectar reaccions adverses lleus en 9 participants.

Tot i les limitacions d’aconseguir una millora inferior a un any, l’estudi demostra que el massatge terapèutic és útil per disminuir el dolor en el coll i la seva disfunció. Per tant, l’estudi suggereix que el massatge terapèutic, aplicat adequadament, pot donar resultats beneficiosos en persones amb dolor crònic del coll a un curt termini. Però tot i així, són necessaris altres estudis per corroborar els resultats obtinguts tant a curt com, sobretot, a llarg termini (període de seguiment llarg). I proposa la idea de realitzar més estudis per optimitzar un tractament (dosis, freqüència, duració, dispositius...) adequat per tal de perllongar els beneficis del massatge terapèutic.


Criteris excloents:

- Dolor de coll per causa no-mecànica
      • càncer metastàsic
      • vèrtebres fracturades
      • estenosi espinal
- Cervicàlgies complexes
      • radiculopatia cervical (16%)
      • accident de tràfic últims 3 mesos
- Condicions mentals/psíquiques inestables o demència
- Dolor lleu de coll o inferior a 12 setmanes (18%)
- Rebien altres tractaments pel dolor (apart dels medicaments)
- Rebre altra tipus de massatge al coll en l’últim any (14%)

Tècniques de massatge utilitzades. Musculatura del coll, espatlla (sobretot trapezi), pectorals i manegot dels rotadors.
  • Amassaments
  • Friccions
  • Lliscament ("deslizamiento")
  • Traccions
  • Teràpia de punts gatell

Sistemes d’auto-cura:

  • Estiraments
  • Coneixement del cos
  • Augmentar la ingesta d’aigua

Sherman KJ, Cherkin DC, Hawkes RJ, Miglioretti DL, Deyo RA. Randomized trial of therapeutic massage for chronic neck pain. Clin J Pain. 2009 Mar-Apr;25(3):233-8.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada